Nasza oferta:
Profesjonalne usługi eskortowe dla przewo-
żenia
ładunków ciężkich i ponadgabarytowych
USŁUGA PILOTA
 ( SK )
 ( PL )
 ( DE )

Kontakt:
SCHWARTZTRANS s.r.o.
Bukureštská 16
040 13  KOŠICE - SŁOWACJA

    ID-Nr.:       47072920
  Tax-Nr.:       2023718378
 VAT-Nr.:   SK2023718378

 tel.:    +421 905 437 926
 mail:   schwartztrans@gmail.com